Anmälan

Att tänka på

Passa den besökstid du väljer. Om du får problem att passa din tid eller får förhinder, vänligen kontakta oss.


Välj besökstid

Mässan är kostnadsfri för inbjudet fackfolk.

Karlstad

22 oktober

10.30 - 12.15  

Karlstad

22 oktober

12.15 - 14.00  


Västerås

23 oktober

10.30 - 12.15  

Västerås

23 oktober

12.15 - 14.00  


Uppsala

24 oktober

10.30 - 12.15  

Uppsala

24 oktober

12.15 - 14.00  

Deltagare

Du kan lägga till extra deltagare i slutet av formuläret.


+

Lägg till extra deltagare

Vänligen undvik att anmäla stora grupper – vi rekommenderar max 4-5 personer.