Intresseanmälan

Kryssa för de mässor ni önskar delta på och skicka in intresseanmälan. Vi återkopplar till er inom kort för bokning och berättar mer.

Tak & Fasad
TF

Energieffektiva hus
EE

Interiör
INT

Våtrum
VÅT

Park & Gata
PG

2023

VÅT/INT

v. 12

21-23 mars Kalmar, Växjö, Halmstad

INT

v. 13

28-29 mars Göteborg

TF

v. 13

28-29 mars Stockholm

EE

v. 13

28-29 mars Malmö

TF/EE

v. 17

25-27 april Jönköping, Linköping, Örebro

VÅT

v. 19

9-10 maj Göteborg

PG

v. 19

9-11 maj Luleå, Skellefteå, Umeå

VÅT

v. 35

29-30 augusti Stockholm

TF

v. 36

5-6 september Göteborg

INT

v. 37

12-13 september Malmö

TF

v. 39

26-27 september Stockholm

VÅT/INT

v. 39

26-28 september Luleå, Skellefteå, Umeå

EE

v. 40

3-4 oktober Göteborg

TF/EE

v. 40

3-5 oktober Falun, Gävle, Uppsala

PG

v. 41

10-11 oktober Malmö

PG

v. 43

24-25 oktober Stockholm

TF

v. 43

24-25 oktober Malmö

PG

v. 46

14-15 november Göteborg

VÅT/INT

v. 46

14-16 november Örebro, Falun, Uppsala

TF/EE

v. 46

14-16 november Luleå, Skellefteå, Umeå

INT

v. 47

21-22 november Stockholm

PG

v. 47

21-23 november Kalmar, Växjö, Halmstad

VÅT

v. 48

28-29 november Malmö

Med reservation för ändringar.

Uppgifter om utställare

Korta fakta om mässorna

Mässan är öppen för besökare mässdagarna kl. 10.30 - 14.00.

Utställande företag får disponera en monteryta på cirka 4 x 1,5 m med bord och el för belysning (inga monterväggar, monterbelysning eller textramp ingår). Skånsk Byggtjänst anvisar företagens monterplacering i lokalen.

Skånsk Byggtjänst bjuder in besökare med personlig inbjudan. I inbjudan presenteras alla utställande företag och deras mässbudskap.

Företrädesvis har vi 8-14 utställare på våra mässor med begränsad konkurrens.

Avtal tecknas med Skånsk Byggtjänst för deltagande.

Kontakta säljansvarig

Angela Persson

Park & Gata
ap@skanskbyggtjanst.se
073-474 79 27

Camilla Olsson

Interiör
co@skanskbyggtjanst.se
040-92 00 14

Ulf Olsson

Tak & Fasad, Energieffektiva hus
uo@skanskbyggtjanst.se
040-92 00 16

Rasmus Eriksson

Våtrum
re@skanskbyggtjanst.se
040-92 00 13