Anmälan

Att tänka på

Passa den besökstid du väljer. Om du får problem att passa din tid eller får förhinder, vänligen kontakta oss.


Välj besökstid

Mässan är kostnadsfri för inbjudet fackfolk.

Luleå

19 november

10.30 - 12.15  

Luleå

19 november

12.15 - 14.00  


Skellefteå

20 november

10.30 - 12.15  

Skellefteå

20 november

12.15 - 14.00  


Umeå

21 november

10.30 - 12.15  

Umeå

21 november

12.15 - 14.00  

Deltagare

Du kan lägga till extra deltagare i slutet av formuläret.


+

Lägg till extra deltagare

Vänligen undvik att anmäla stora grupper – vi rekommenderar max 4-5 personer.