• Kvalificerade möten Ett personligt möte mellan branschmänniskor skapar förtroende, effektiva informationskanaler och långsiktiga affärsrelationer.

 • Temamässor med produktnyheter Vi arrangerar fem tydliga temamässor varje år, Tak & Fasad, Lågenergihus, Interiör i offentlig miljö, Våtrum och Park & Gata. Alla gör vi i Stockholm, Göteborg och Malmö och några gör vi i turnéform till 12 olika mindre orter.

 • Mässor över hela Sverige Våra rikstäckande koncept på 15 orter kostar som en liten monter på en stor mässa och bara rätt folk kommer, endast yrkesaktiva föreskrivare och beställare.

 • Stora möten i litet format Vi arrangerar lokala fackmässor för byggbranschen. Effektiva mötesplatser för säljare och köpare av produkter, tjänster och teknik.

Mässan som mötesplats

Mässmediat är effektiv kanal för att skapa långsiktiga affärsrelationer av hög kvalitet. Personliga möten mellan säljare och köpare utvecklar båda parter en bättre leverantör-/kundrelation. I en tid då tid är en viktigare faktor än allt annat, väljer föreskrivarna och köparna sina möten så att de ger optimal utdelning. På en mässa kan leverantörer presentera komplicerade produkter och tekniker på ett unikt sätt.

Läs mer


Sagt om oss

Våra mässor är mycket uppskattade av besökare och utställare. Hög kvalitet på produkter och besökare, effektiva möten över en lunch på en lokal marknad. Allt till en rimlig totalkostnad för utställare och hög tillgänglighet med tydliga budskap för besökare gör att de skiljer sig från de stora mässorna på flera punkter.


Läs mer

 • Vi får kontakt med 90-95% av besökarna på Tak & Fasad vilket är unikt för fackmässor. Och vi har tid att prata med alla vilket känns bra.

  Mats Olander
  Produktchef, Preconal System AB
 • "På Steni Sverige har vi valt att lansera våra nyheter på Skånsk Byggtjänsts Tak & Fasad-mässa ända sedan vår etablering i Sverige 1999. Mässorna ger oss möjlighet att snabbt nå ut över hela landet med våra produkter till arkitekter och beställare".

  Anders Bjärnell
  VD, Steni Sverige AB
 • "På Skånsk Byggtjänsts mässor når vi ut till mycket folk i förhållande till en relativt liten insats i tid och pengar. Det är smidigt och enkelt att ställa ut på de här mässorna och det är bra spridning över landet."

  Johan Thiberg
  Marknadschef, Veg Tech
 • "- Jag har besökt mässorna i Stockholm. Att besöka Skånsk Byggtjänsts mässor är ett bra sätt att få information om produkter; att utbilda sig, helt enkelt."

  Eva Söderlundh
  Arkitekt, MSA/SAR, SWECO FFNS, Stockholm
 • "- I mitt jobb uppstår hela tiden problem som måste lösas snabbt och då finns det inte tid att leta efter information eller nya produkter. Därför måste jag hela tiden hålla mig à jour med utbudet och att besöka Skånsk Byggtjänsts mässor ger mig otroligt mycket."

  Håkan Flensburg
  Fastighetsförvaltare, HSB:s Brf Djingis Kahn, Lund
 • - Jag brukar inte gå på speciellt många mässor, men nu var det i närheten av kontoret och med utställare som jag tyckte verkade intressanta. Programmet med utställare och produkter är helt avgörande för om jag går eller inte.

  Åsa Haremst
  Arkitekt, MSA/SAR, White Arkitekter, Malmö
Box 267, 233 33 Svedala - Tel 040-92 00 10 - info@skanskbyggtjanst.se
Copyright 2017 - Skånsk Byggtjänst AB