Anmälan

Att tänka på

Passa den besökstid du väljer. Om du får problem att passa din tid eller får förhinder, vänligen kontakta oss.


Välj besökstid

Mässan är kostnadsfri för inbjudet fackfolk.

Örebro

14 november

10.30 - 12.15  

Örebro

14 november

12.15 - 14.00  


Falun

15 november

10.30 - 12.15  

Falun

15 november

12.15 - 14.00  


Uppsala

16 november

10.30 - 12.15  

Uppsala

16 november

12.15 - 14.00  

Deltagare

Du kan lägga till extra deltagare i slutet av formuläret.


+

Lägg till extra deltagare

Vänligen undvik att anmäla stora grupper – vi rekommenderar max 4-5 personer.