Anmälan

Att tänka på

Passa den besökstid du väljer. Om du får problem att passa din tid eller får förhinder, vänligen kontakta oss.


Välj besökstid

Mässan är kostnadsfri för inbjudet fackfolk.

Kalmar

21 mars

10.30 - 12.15  

Kalmar

21 mars

12.15 - 14.00  


Växjö

22 mars

10.30 - 12.15  

Växjö

22 mars

12.15 - 14.00  


Halmstad

23 mars

10.30 - 12.15  

Halmstad

23 mars

12.15 - 14.00  

Deltagare

Du kan lägga till extra deltagare i slutet av formuläret.


+

Lägg till extra deltagare

Vänligen undvik att anmäla stora grupper – vi rekommenderar max 4-5 personer.