Anmälan

Att tänka på

Passa den besökstid du väljer. Om du får problem att passa din tid eller får förhinder, vänligen kontakta oss.


Välj besökstid

Mässan är kostnadsfri för inbjudet fackfolk.

Jönköping

25 april

10.30 - 12.15  

Jönköping

25 april

12.15 - 14.00  


Linköping

26 april

10.30 - 12.15  

Linköping

26 april

12.15 - 14.00  


Örebro

27 april

10.30 - 12.15  

Örebro

27 april

12.15 - 14.00  

Deltagare

Du kan lägga till extra deltagare i slutet av formuläret.


+

Lägg till extra deltagare

Vänligen undvik att anmäla stora grupper – vi rekommenderar max 4-5 personer.