Anmälan

Att tänka på

Passa den besökstid du väljer. Om du får problem att passa din tid eller får förhinder, vänligen kontakta oss.


Välj besökstid

Mässan är kostnadsfri för inbjudet fackfolk.

Kalmar

21 november

10.30 - 12.15  

Kalmar

21 november

12.15 - 14.00  


Växjö

22 november

10.30 - 12.15  

Växjö

22 november

12.15 - 14.00  


Halmstad

23 november

10.30 - 12.15  

Halmstad

23 november

12.15 - 14.00  

Deltagare

Du kan lägga till extra deltagare i slutet av formuläret.


+

Lägg till extra deltagare

Vänligen undvik att anmäla stora grupper – vi rekommenderar max 4-5 personer.