Anmälan

Att tänka på

Passa den besökstid du väljer. Om du får problem att passa din tid eller får förhinder, vänligen kontakta oss.


Välj besökstid

Mässan är kostnadsfri för inbjudet fackfolk.

Malmö

10 oktober

10.30 - 12.15  

Malmö

10 oktober

12.15 - 14.00  


Malmö

11 oktober

10.30 - 12.15  

Malmö

11 oktober

12.15 - 14.00  

Deltagare

Du kan lägga till extra deltagare i slutet av formuläret.


+

Lägg till extra deltagare

Vänligen undvik att anmäla stora grupper – vi rekommenderar max 4-5 personer.