Anmälan

Att tänka på

Passa den besökstid du väljer. Om du får problem att passa din tid eller får förhinder, vänligen kontakta oss.


Välj besökstid

Mässan är gratis för föranmält fackfolk.

Göteborg

23 november

10.30 - 12.15  

Göteborg

23 november

12.15 - 14.00  


Göteborg

24 november

10.30 - 12.15  

Göteborg

24 november

12.15 - 14.00  

Deltagare

Du kan lägga till extra deltagare i slutet av formuläret.


+

Lägg till extra deltagare

Vänligen undvik att anmäla stora grupper – vi rekommenderar max 4-5 personer.