Anmälan

Att tänka på

Passa den besökstid du väljer. Om du får problem att passa din tid eller får förhinder, vänligen kontakta oss.


Välj besökstid

Mässan är gratis för föranmält fackfolk.

Malmö

16 november

10.30 - 12.15  

Malmö

16 november

12.15 - 14.00  


Malmö

17 november

10.30 - 12.15  

Malmö

17 november

12.15 - 14.00  

Deltagare

Du kan lägga till extra deltagare i slutet av formuläret.


+

Lägg till extra deltagare

Vänligen undvik att anmäla stora grupper – vi rekommenderar max 4-5 personer.